Select language: en pl

  Szkolenia dla pracowników uczelni wyższych

  Rozpoczęła się rekrutacja osób do udziału w projekcie „B plus R – Badaj możliwości. Rozwijaj wiedzę”, w ramach którego oferowane są bezpłatne szkolenia w tematyce:
  •    Sposoby pozyskiwania środków na realizację projektów badawczych (w tym z UE),
  •    Realizacja i rozliczanie projektów badawczych (w tym z UE),
  •    Ochrona własności intelektualnej w Polsce, UE i USA - krok po kroku w kierunku uzyskania patentu,
  •    Przygotowanie biznes planu dot. komercjalizacji wyników prac badawczych - najważniejsze elementy,
  •    Pozyskiwanie środków na finansowanie wdrożeń wyników projektów badawczych.

  Szkolenia prowadzone są w grupach 15 osobowych. Do wyboru są szkolenia 2 dniowe (8h + 8h) prowadzone w Szczecinie lub 3 dniowe (4h + 8h + 4h) prowadzone w wybranych ośrodkach konferencyjnych w województwie zachodniopomorskim.

  Projekt kierowany jest do pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni oraz pracowników administracyjnych obsługujących projekty badawcze. Uczestnikom zapewnia się:

  •    materiały szkoleniowe oraz gadżety promocyjne,
  •    wyżywienie i zakwaterowanie,
  •    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

  Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej: www.br.szczecin.pl.

  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem szkoleń jest Akademia Morska w Szczecinie a instytucją wdrażającą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  wejscie.am