Select language: en pl

    Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego zaniepokojona projektem ustawy o NIT

    10 lipca br. w Katowicach obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Na wniosek Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, w tym Regionalnej Sekcji Nauki, jednym z punktów obrad był projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym. Województwo śląskie jest drugim, po województwie mazowieckim, pod względem liczby instytutów badawczych, które mają być włączone do NIT.
    Z ramienia NSZZ Solidarność w obradach uczestniczyli dr inż. Kazimierz Siciński, dr inż. Wojciech Pillich, i dr inż. Tadeusz Giza, natomiast Radę Główną Instytutów Badawczych reprezentował dr Andrzej Krueger – Wiceprzewodniczący RGIB.

    Po burzliwej dyskusji  wszyscy partnerzy dialogu – strona rządowa, strona samorządowa, pracodawcy i związki zawodowe wyrazili zaniepokojenie wynikające z rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy o NIT, zwłaszcza   w zakresie zapisów dotyczących organizacji  i gospodarki finansowej NIT, co w szczególności może odbić się negatywnie na instytutach badawczych działających na terenie województwa śląskiego. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach uważa za konieczne bardzo wnikliwe przeanalizowanie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego krytycznych uwag, które napłynęły w okresie opiniowania i konsultacji społecznych.
    Szczegółowe informacje dotyczące obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w dniu 10.07.2017 dostępne na stronie: http://dialog.slaskie.pl/content/wrds-o-nit, natomiast stanowisko WRDS zostało opublikowane na: http://dialog.slaskie.pl/content/stanowisko-nr-2152017 .