Select language: en pl

  VI posiedzenie RGIB bieżącej kadencji

  15 listopada br. w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie odbyło się VI posiedzenie RGIB bieżącej kadencji.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i powitanie gości.
  2. Informacja o bieżącej działalności Rady Głównej.
  3. Wpływ ustaw zmieniających Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce na działalność instytutów badawczych.
  4. Doskonałość wdrożeniowa - system skutecznej implementacji nowych technologii w skali przemysłowej.
  5. Informacja nt. wydarzenia promocyjnego programu NATO Science for Peace and Security - Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa, organizowanego w dniach 21-22 listopada br. w Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie.
  6. Inne sprawy i wnioski.

   

  VI posiedzenie RGIB bieżącej kadencji
  VI posiedzenie RGIB bieżącej kadencji
  VI posiedzenie RGIB bieżącej kadencji
  VI posiedzenie RGIB bieżącej kadencji
  VI posiedzenie RGIB bieżącej kadencji
  VI posiedzenie RGIB bieżącej kadencji
  VI posiedzenie RGIB bieżącej kadencji
  VI posiedzenie RGIB bieżącej kadencji
  VI posiedzenie RGIB bieżącej kadencji
  VI posiedzenie RGIB bieżącej kadencji
  VI posiedzenie RGIB bieżącej kadencji
  VI posiedzenie RGIB bieżącej kadencji
  VI posiedzenie RGIB bieżącej kadencji
  VI posiedzenie RGIB bieżącej kadencji
  VI posiedzenie RGIB bieżącej kadencji
  VI posiedzenie RGIB bieżącej kadencji
  VI posiedzenie RGIB bieżącej kadencji
  01/16 
  start stop bwd fwd