Select language: en pl

  Sukces Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej na targach w Seulu

   

  - Radiofarmaceutyk diagnostyczny do obrazowania infekcji, sposób jego wytwarzania oraz jego zastosowanie.

  - Sposób wytwarzania węglika uranu o ziarnach sferycznych i nieregularnych jako prekursora paliwa do reaktorów nowej, IV generacji

  W dniach 6 - 9 grudnia 2018 roku odbyły się Międzynarodowe Targi Wynalazczości w Seulu „Seoul International Invention Fair”. Patronatem tych targów jest Koreański Urząd Własności Intelektualnej, zaś na  arenie międzynarodowej wspierane są one przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) oraz Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Wynalazców (IFIA).

  Targi te stanowią kompendium wiedzy z zakresu wynalazków, patentów, innowacyjnych rozwiązań,  przyczyniając się do promowania transferu technologii zarówno na rynku azjatyckim, jak i na całym świecie. Jest to jedna z największych imprez wystawienniczych tego typu, podczas której corocznie promowanych  jest przeszło 600 wynalazków z ponad 30 krajów, zaś liczba osób odwiedzających wynosi około 40 000.

  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej zaprezentował dwa patenty, które zostały wysoko ocenione przez międzynarodowe jury i uhonorowane następującymi nagrodami:

  Medal złoty zdobył wynalazek „Radiofarmaceutyk diagnostyczny do obrazowania infekcji, sposób jego wytwarzania oraz jego zastosowanie” (Diagnostic radiopharmaceutical for imaging of infections, method for producing it and applications).

  Autorzy: Koźmiński Przemysław, Gniazdowska Ewa, Chojnowski Marek, Kopatys Agata, Królicki Leszek.

  Wynalazek ten otrzymał również nagrodę specjalną, przyznaną przez Indonezyjskie Stowarzyszenie Promocji Inwencji i Innowacji (INNOPA).

  Medal srebrny zdobył wynalazek „Sposób wytwarzania węglika uranu o ziarnach sferycznych i nieregularnych jako prekursora paliwa do reaktorów nowej, IV generacji” (Method for producing uranium carbide with spherical and irregular grains as a precursor of the fuel for the reactors of new IV generation).

  Autorzy: Marcin Brykała, Marcin Rogowski.