Select language: en pl

  Złoci Inżynierowie z instytutów badawczych w Pałacu Prezydenckim

  Z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy, miała miejsce uroczysta Gala podsumowująca XXV Plebiscyt Złoty Inżynier w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Miło nam poinformować, że prof. dr hab. inż. Zbigniew Śmieszek – Honorowy Wiceprzewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, został uhonorowany tytułem Złotego Inżyniera Ćwierćwiecza. Prof. Zbigniew Śmieszek to absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej, wybitny naukowiec i menedżer, specjalista metalurg, dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych w latach 1975-2018, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. Za swą działalność naukową został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i towarzystw naukowych.

  Tytułem Złotego Inżyniera w kategorii nauka został odznaczony dr inż. Wiesław Krzymień – mechanik po Politechnice Warszawskiej, pasjonat techniki modelarskiej, kierownik pracowni w Instytucie Lotnictwa w Warszawie. Docenione osiągnięcie to eliminacja drgań w kilku modelach samolotów zaprojektowanych i produkowanych w Polsce.

  W materiałach prasowych Wydarzenia czytamy: „Na łamach 153-letniego „Przeglądu Technicznego” niejednokrotnie opisywano sukcesy polskich inżynierów w różnych okresach historii, nie zapominając o uwarunkowaniach, w jakich przyszło im działać. Praca zawodowa laureatów wszystkich edycji plebiscytu przypadła w trudnym czasie transformacji oraz uczenia się zasad wolnego rynku. Musieli szybko przechodzić kurs ekonomii i prawa. Często nauka ta była bolesna, ale też sukcesy sprawiały wielką satysfakcję. Wielu z nich ma już na swym koncie różnorodne odznaczenia, wyróżnienia i tytuły oddające ich ogromny dorobek zawodowy. Każdego roku, wręczając dyplomy i statuetki laureatom, wybranym przez Czytelników spośród kandydatów prezentowanych przez cały rok widać, że polscy inżynierowie bardzo dobrze nadążają za wręcz rewolucyjnymi zmianami w nauce i technice. Od wielu też lat polscy inżynierowie, niezależnie od specjalizacji, dużą wagę przywiązują do ekologii i zrównoważonego rozwoju. Warto przypomnieć, iż w czasach, gdy środowisko naturalne przegrywało z techniką, to właśnie inżynierowie zaczęli szukać rozwiązań ekologicznych. Idea zrównoważonego rozwoju, program EUROPA 2030 w wielu swych aspektach potwierdza, iż bez inżynierów nie można realizować programu rozwoju uwzględniającego czynniki ludzkie, kulturalne, ekonomiczne i techniczne. Laureaci plebiscytu „Przeglądu Technicznego” swoją pracą potwierdzają, iż inżynierowie zdają sobie sprawę, że twórczość techniczna wykracza obecnie poza obszar czystej technologii. Natomiast tytuł „Honorowy Złoty Inżynier” dowodzi, iż wiedza ścisła i pragmatyzm inżynierski umożliwiają osiągnięcie sukcesów w innych zawodach. Honorowi Złoci Inżynierowie zawsze podkreślają, iż sposób myślenia, jakiego nauczyli się na studiach technicznych, jest niejednokrotnie pomocny w ich karierach. Będąc inżynierem można być sławnym śpiewakiem operowym, wybitnym lekarzem, satyrykiem, dziennikarzem, bankowcem, a nawet politykiem.”

  LAUREACI

  MŁODY INŻYNIER
  mgr inż. Adam GABRYŚ – absolwent Politechniki Warszawskiej, mechanik, zastępca dyrektora technicznego w spółce ASMET w Regułach k. Warszawy. Jego szef – Diamentowy Inżynier 2014 Andrzej Sajnaga, najbardziej docenia go za stworzenie nowoczesnego centrum logistyki w spółce.

  dr hab. inż. Marcin HOŁUB – elektryk po Politechnice Szczecińskiej, który na swoim koncie ma już osiem patentów i stopień doktora habilitowanego. Prowadzi pracę z dziedziny energoelektroniki oraz technologicznych zastosowań systemów plazmy niskotemperaturowej.

  mgr inż. Paweł MULARCZYK – mechanik specjalizujący się w urządzeniach pomiarowych w gazownictwie, absolwent Politechniki Śląskiej. Jest menedżerem Produktu w Zakładzie Wytwórczym Urządzeń Gazowniczych INTERGAZ Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach. Opracował i uruchomił pierwszy w Polsce kompletny układ zasilania gazem turbiny parowej o mocy 460 MW.

  WYRÓŻNIENI
  dr inż. Katarzyna LESZCZYŃSKA-SEJDA - absolwentka Politechniki Śląskiej. Kieruje Zakładem Hydrometalurgii Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Niedawno odbierała nagrodę w Konkursie „Kobieta Wynalazca”, jako współautorka technologii odzysku renu w należącej do KGHM Hucie Głogów. Dzięki jej pomysłom Polska stała się trzecim producentem renu na świecie.

  mgr inż. Zbigniew NOWIŃSKI - właściciel firmy AGROMAX Brodnica, mechanik po Politechnice Warszawskiej. Promotor ekologicznych rozwiązań w kujawskich domach. Nowoczesne kotły opalane ekogroszkiem wprowadził w gminie Brodnica zanim w wielkich miastach zaczęto o nich mówić.

  mgr inż. Krzysztof ROSOŁOWSKI – absolwent Politechniki Śląskiej, obecnie kierownik montażu w tyskim zakładzie spółki Fiat Chrysler Automobiles. Jest to kreatywny inżynier z zakresu cyfryzacji procesów montażu, technologii produkcji w formacie 3D oraz Przemysłu 4.0.

  mgr inż. Krzysztof RÓŻEWICZ - absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy) wyróżnienie w kategorii infrastruktura. Jest prezesem i dyrektorem zarządzającym w Instytucie Badawczym Ochronnych Systemów IBOS Sp. z o. o. w Inowrocławiu. Interdyscyplinarną wiedzę techniczną i ekonomiczną oraz umiejętności menedżerskie wykorzystuje pracując na odpowiedzialnych stanowiskach.

  Janusz ZALARSKI, kategoria high-tech. Technik przetwórstwa spożywczego, właściciel firmy Płatek w Nowej Wsi Szlacheckiej k. Krakowa. Odbierał już wiele nagród za troskę o jakość polskich wędlin, oddającą smak z przeszłości. stosując nowe technologie, dba jednocześnie o zachowanie tradycji ojców i dziadków.

  SREBRNY INŻYNIER
  prof. dr hab. inż. Kazimierz BANASIK - kategoria nauka. Absolwent SGGW, prorektor tej uczelni ds. rozwoju. Opracował model matematyczny sedymentogramu, zwiększającego dokładność obliczania zanieczyszczeń, który umożliwia szybsze i tańsze uzdatnianie wód w rzekach po groźnych powodziach.

  mgr inż. Janusz BAŃKOWSKI – leśnik po Akademii Rolniczej w Poznaniu, dyrektor Oddziału Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu. Projektuje funkcjonowanie lasów tak, żeby zachować jego walory przyrodnicze i produkcję surowca. Aktywny działacz Ligii Ochrony Przyrody.

  dr inż. Krzysztof BRODZIK  - kategoria high-tech. Chemik po Politechnice Wrocławskiej, kierownik Zakładu Materiałoznawstwa, sekretarz Rady Naukowej – Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. w Bielsku Białej, którego właścicielami są jego pracownicy. W badaniach aut wdrożył wiele nowych technologii.

  dr hab. inż. Tomasz CHMIELEWSKI - mechanik, absolwent Politechniki Warszawskiej, profesor tej uczelni. Dyrektor Instytutu Technik Wytwarzania na Wydziale Inżynierii Produkcji. Opracował i wdrożył wiele innowacyjnych rozwiązań w spawalnictwie, otrzymał dyplom międzynarodowego inżyniera spawalnictwa.

  mgr inż. Waldemar ŻÓŁCIK  - rolnik po SGGW, prezes rodzinnej spółki ACTiV w Belsku Dużym blisko Grójca. Prezesuje także grupie producenckiej sadowników, posiadających ok. 1000 ha sadów. Tę grupę stworzył nie przewidując embarga Rosji na owoce z Polski. Dzięki produkcji soków producenci jabłek uniknęli kłopotów po jego wprowadzeniu.

  dr inż. Henryk ŻURAWSKI – wyróżniony za jakość. Absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie, spożywca, dyrektor Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Nakle n. Notecią. Dr Żurawski działając z myślą o zdrowiu, poprawia jakość polskich wędlin. Tradycyjną saletrę (azotany) zmienia na serwatkę.

  ZŁOTY INŻYNIER
  inż. Krzysztof Grządziel - ceramik po AGH, który, gdy w POLMOS-ach zabrakło zakrętek na butelki, uruchomił ich produkcję w hali upadłej fabryki. Laury otrzyma podczas IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich w Krakowie.

  dr inż. Wiesław KRZYMIEŃ - kategoria nauka za eliminację drgań w kilku modelach samolotów zaprojektowanych i produkowanych w Polsce. Mechanik po Politechnice Warszawskiej, pasjonat techniki modelarskiej, kierownik pracowni w Instytucie Lotnictwa w Warszawie.

  dr inż. Benedykt ROŹMIAREK  –  kategoria jakość. Absolwent wydziałów leśnych w Warszawie i Poznaniu, dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie koło Kalisza. Łączy kilka pasji: leśnika – miłośnika przyrody, muzealnika zatroskanego o zabytkowy pałac, edukatora młodzieży i propagatora szeroko pojętej jakości.

  mgr inż. Jan SIWIŃSKI – kategoria ekologia. Energetyk po Politechnice Warszawskiej, prezes zarządu Ecoenergia Sp. z o.o. w Warszawie. Wspólnie z twórcą tej firmy, wynalazcą Andrzejem Kulpą wdrażają proekologiczne technologie ograniczające emisje tlenków azotu i innych szkodliwych substancji w polskiej energetyce węglowej. Służą pomocą tym, co produkują tzw. zieloną energię.

  Elektryk Józef SZTORC - Kategoria nauka. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, od dwóch lat Członek Ukraińskiej Akademii Nauk. Jest twórcą, zatrudniających osoby Niepełnosprawne, Tarnowskich Zakładów Osprzętu Elektrycznego TAREL w Tarnowie. Ponadto to główny współwłaściciel znanych zakładów POLAM Nakło oraz HORTINO Leżajsk.

  DIAMENTOWY INŻYNIER
  mgr inż. Józef Siwiec – ceramik po Akademii Górniczo-Hutniczej wybitny menedżer, prezes zarządu Zakładów Magnezytowych Ropczyce SA w Ropczycach. Prezesem firmy produkującej materiały ogniotrwałe dla hutnictwa został, gdy polskie huty przestawały być polskie, a w tych, co pozostały, produkcje wygaszano lub ograniczano. Wyszukał jednak inwestora strategicznego dla spółki, wprowadził jej akcje do obrotu publicznego i znalazł nabywców na specyficzne produkty w 40 krajach świata.

  HONOROWY INŻYNIER
  dr inż. Jerzy KWIECIŃSKI – absolwent Politechniki Warszawskiej, doktor nauk technicznych po MBA. Od 1993 r.  zajmuje się programami finansowanymi z funduszy europejskich. W latach 2003-2005 prezes Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości. W 2005 r. obejmuje funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Od 2018 r. Minister Inwestycji i Rozwoju.

  prof. dr hab. inż. lek. med. Grzegorz PAWLICKI - Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczeń prof. Cezarego Pawłowskiego, asystenta Marii Skłodowskiej-Curie. Twórca kierunku studiów „inżynieria biomedyczna". Wieloletni konsultant krajowy Ministra Zdrowia w dziedzinie Inżynierii Medycznej. Współpracownicy i wychowankowie mówią żartobliwie o Profesorze, że to najlepszy lekarz wśród inżynierów i jednocześnie najlepszy inżynier wśród lekarzy.

  ZŁOTY INŻYNIER ĆWIERĆWIECZA
  Z racji jubileuszowego roku Plebiscytu Złoty Inżynier wręczono wyjątkowe statuetki – Złoty Inżynier Ćwierćwiecza.

  prof. dr hab. inż. Michał KLEIBER – absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Matematyk, informatyk, mechanik, profesor nauk technicznych, nauczyciel akademicki. Minister Nauki w latach 2001-2005, Prezes PAN w latach 2007-2015, Członek Kapituły Orła Białego. Autor kilkuset publikacji naukowych i kilku książek poświęconych zastosowaniom nowoczesnych metod komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie.

  prof. dr hab. inż. Zbigniew ŚMIESZEK -  Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej, wybitny naukowiec i menedżer, specjalista metalurg, dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych w latach 1975-2018, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. Za swą działalność naukową został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i towarzystw naukowych.

  mgr inż. Andrzej SAJNAGA - absolwent Politechniki Warszawskiej, prezes Zarządu i główny właściciel Grupy ASMET w Regułach k/Warszawy. Menedżer który udowodnił, że polska firma może z powodzeniem konkurować na rynku globalnym jakością dostarczanych wyrobów i świadczonych usług. Niestety, z powodu grypy nie odebrał statuetki. Otrzyma ją podczas IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich w Krakowie.

  źródło zdjęć:  NOT