Select language: en pl

  Biuletyn Informacyjny RGIB, Kwiecień 2019

  W numerze, m.in.:

  –    Niespokojna kadencja (str. 1–3)

  –    Doskonałość wdrożeniowa – koncepcja systemu skutecznego wdrażania nowych technologii (str.4 – 5)

  –    Jak efektywnie wdrożyć projekt, czyli o współpracy nauki i przedsiębiorstw  (str. 5)

  –    Od pomysłu po wdrożenie, od konsolidacji do „Łukasiewicza”
        Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w nowej rzeczywistości (str. 6–8)

  –    Złoty jubileusz Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (str. 9-10 )

  –    Perłowy Instytut „Perła Innowacyjności” dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej (str. 11–12)

  –    NASK w europejskim konsorcjum SPARTA (str. 12)

  –    Nowoczesność w leczeniu i diagnostyce Kolejne kliniki w WIM zmodernizowane (str. 13)

  –    25. gala plebiscytu „Złoty Inżynier” z udziałem Prezydenta RP (str. 14-15)

  –    Duży wzrost liczby polskich zgłoszeń patentowych w 2018 roku (str. 15)

  –    Zapraszamy inżynierów do stolicy Małopolski! (str. 16)

  Załącznik: Biuletyn Rady Głównej Instytutów Badawczych – 1/2019