Select language: en pl

  Pierwsze posiedzenie Rady Głównej Instytutów Badawczych X kadencji

  27 czerwca br. w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów spotkała się po raz pierwszy w nowej kadencji Rada Główna Instytutów Badawczych. Celem posiedzenia było przede wszystkim ukonstytuowanie się Rady w nowym składzie oraz powołanie Prezydium RGIB.

  Ponadto podczas obrad powołano komisje problemowe, jak również dyskutowano nad kierunkami działań Rady.

  Skład Prezydium Rady Głównej Instytutów Badawczych:

   

  Przewodniczący RGIB

  1 prof. dr hab. inż. Leszek RAFALSKI Instytut Badawczy Dróg i Mostów

   

   

  Wiceprzewodniczący RGIB

  1 prof. dr hab. Ryszard HOŁOWNICKI Instytut Ogrodnictwa
  2 dr Andrzej KRUEGER SBŁ - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA
  3 prof. dr hab. n. med. Henryk SKARŻYŃSKI Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu


  Honorowy Wiceprzewodniczący RGIB

  1 prof. dr inż. Zbigniew ŚMIESZEK Instytut Metali Nieżelaznych


  Sekretarz RGIB

  1 prof. ITS dr hab. inż. Marcin ŚLĘZAK Instytut Transportu Samochodowego

   

  Zdjęcia: Robert Marczuk

  ibd_3658
  ibd_3663
  ibd_3665
  ibd_3695
  ibd_3711
  ibd_3716
  ibd_3723
  ibd_3725
  ibd_3780
  ibd_3802
  ibd_3822
  01/11 
  start stop bwd fwd