Select language: en pl

  Geosyntetyki w budowie dróg - GeoRoad20

  Instytut Badawczy Dróg i Mostów serdecznie zaprasza do uczestnictwa i zgłaszania propozycji referatów na konferencję "Geosyntetyki w budowie dróg GeoRoad20", która odbędzie się w dniach 9-10 września 2020 roku w Warszawie.

  Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Posadowienie nasypów drogowych w trudnych warunkach gruntowo wodnych
  2. Odwodnienie konstrukcji drogowych, budowli ziemnych i podłoża
  3. Zagadnienia stateczności drogowych budowli ziemnych
  4. Drogi na terenach szkód górniczych
  5. Stabilizacja i wzmocnienie warstw konstrukcji nawierzchni i podłoża gruntowego
  6. Konstrukcje oporowe w dojazdach i obiektach inżynierskich
  7. Zastosowanie geosyntetyków w konstrukcji i remontach nawierzchni drogowych
  8. Antyerozyjne zastosowania geosyntetyków na skarpach

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: georoad20.org

  Konferencja będzie towarzyszyła 7. Europejskiej Konferencji Geosyntetycznej EuroGeo7.
  Serdecznie zapraszamy!