Select language: en pl

  Poczta Polska wspólnie z Radą Główną Instytutów Badawczych na rzecz elektromobilności

  Poczta Polska będzie współpracować z Radą Główną Instytutów Badawczych w badaniu, wdrożeniu i eksploatacji pojazdów elektrycznych oraz pojazdów napędzanych paliwami gazowymi (CNG i LNG). Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 23 lipca br.

  Zakres wspólnych przedsięwzięć  obejmuje zagadnienia związane z organizacją transportu i infrastrukturą samochodów zasilanych gazem CNG i LNG. Rada Główna Instytutów Badawczych (RGIB) wybierze właściwy instytut, który będzie prowadził projekt specjalnie opracowany na potrzeby Poczty Polskiej. Porozumienie przewiduje, że na realizację takiego zadania RGIB wraz z Pocztą uzyskają finansowanie, między innymi ze środków pomocowych.

  Pojawienie się pojazdów elektrycznych  wśród pojazdów floty Poczty Polskiej zostanie poprzedzone badaniami, terenowymi, testami eksploatacyjnymi i analizami  nie tylko samych pojazdów, ale również niezbędnej infrastruktury związanej z ładowaniem oraz serwisowaniem aut. Jesteśmy największą polską firmą logistyczną, nasi pracownicy każdego dnia pokonują setki tysięcy kilometrów. Dlatego konsekwentnie od wielu miesięcy realizujemy program „Elektromobilność”, który w wymiarze ekologiczno-społecznym zapewni poprawę jakości powietrza, a firmie pozwoli na oszczędności. Będąc jednym z liderów rynku usług logistycznych stawiamy na nowoczesne rozwiązania, które wpisują się w strategię Poczty Polskiej – mówi Paweł Przychodzeń, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej ds. logistyki.

  Część badawczą przeprowadzi instytut wybrany przez RGIB, natomiast testy wdrożeniowe i terenowe oraz testy eksploatacyjne pojazdów zostaną przeprowadzone przez Pocztę Polską.

  Rada Główna Instytutów Badawczych reprezentuje obecnie 107 instytutów, których znaczącą cześć stanowią jednostki opracowujące nowe rozwiązania w różnych obszarach techniki. Istotą działania instytutów badawczych jest prowadzenie badań naukowych oraz skuteczność we wdrażaniu wyników tych badań do praktyki.

  – Porozumienie pomiędzy Pocztą Polską a RGIB ułatwi współpracę z instytutami badawczymi w przygotowaniu, opracowaniu i wdrażaniu takich rozwiązań do praktyki. Dotyczyć to będzie w szczególności nowoczesnych rodzajów pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi i infrastruktury niezbędnej do takiego transportu, nowoczesnej logistyki i innych rozwiązań – mówi prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, przewodniczący RGIB. – Większość instytutów badawczych prowadzi także badania i wdrożenia związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem państwa: wojskowym, wewnętrznym, żywności, medycznym, cyberprzestrzeni itd. współpracując z Ministerstwem Obrony Narodowej i innymi resortami. Uważam, że prace te mogą być także wykorzystane przy współpracy z Pocztą Polską. Podpisane porozumienie umożliwi nam synergię w wielu obszarach – podkreśla prof. Leszek Rafalski.

  Zasilanie paliwami alternatywnymi (energia elektryczna, CNG i LNG) samochodów dostawczych i ciężarowych o większej ładowności jest szczególnie ważne dla Poczty Polskiej z uwagi na niskie koszty eksploatacyjne i łatwość obsługi. Dzięki wprowadzeniu nowatorskich technologii pojazdy zasilane takie posiadają wszystkie zalety samochodów zasilanych olejem napędowym i gwarantują równocześnie znaczne zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza i cichszą jazdę. W przypadku tego paliwa infrastruktura do tankowania i serwisu są bardzo istotne pod względem opłacalności użytkowania takich pojazdów i dlatego muszą być uwzględnione w analizach warunków przyszłej eksploatacji.

  Pocztowcy przeprowadzają obecnie testy ciągnika siodłowego Scania, zasilanego gazem LGN oraz testy ekologicznego ciągnika siodłowego IVECO Stralis Natural Power. Działania te mają na celu sprawdzenie możliwości użytkowania pojazdów niskoemisyjnych oraz bezemisyjnych w codziennej eksploatacji we flocie narodowego operatora pocztowego.

  Poczta Polska od ponad roku przeprowadza największe w Polsce testy aut zasilanych paliwami alternatywnymi. W ubiegłym roku testowano pojazdy elektryczne do 3,5 t o ładowności do 800 kg. Jesienią do pocztowej floty dołączy kilkadziesiąt aut tego typu. W tym roku przetestowano elektryczne auta dostawcze o ładowności pow. 800 kg.

  – Poczta Polska ma bardzo dobre doświadczenia związane ze współpracą z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju przy wdrożeniu innowacyjnej technologii radiowej identyfikacji przesyłek. Jestem przekonany, że dzięki porozumieniu z Radą Główną Instytutów Badawczych zyskamy ważnego partnera do realizacji naszego programu „Elektromobilność”– podkreśla Paweł Przychodzeń.

  Projekt „Automatyczna identyfikacja przesyłek” został zgłoszony do konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), w którym wyłaniane zostają najlepsze pomysły innowacyjne. Łączna wartość projektu to 9,1 mln zł. Kwota dofinansowania przyznana przez NCBR w ramach unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wynosi 6,1 mln zł. Jego celem jest wsparcie innowacyjności w przedsiębiorstwach przez działania badawczo-rozwojowe i współpracę biznesu z sektorem nauki. Obecnie w NCBR przygotowywana jest realizacja projektu E-VAN. Jest to wspólny projekt Poczty Polskiej i polskich firm energetycznych budowy dostawczego samochodu elektrycznego.

  Treść porozumienia w załączeniu.
  źródło komunikatu i zdjęć: Media Poczta-Polska.pl

  Podpisanie porozumienia między Pocztą Polską a Radą Główną Instytutów Badawczych cieszyło się sporym zainteresowaniem mediów. Informację o tym wydarzeniu na swoich stronach internetowych zemieściły między innymi:

  Centrum Informacji o Rynku Energii

  www.wiadomosci.com

  www.wyborcza.biz

  wprost.pl

  www.money.pl