Select language: en pl

  I posiedzenie prezydium RGIB X kadencji

  24 lipca br. w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów miało miejsce spotkanie Prezydium Rady Głównej Instytutów Badawczych nowej kadencji. Celem posiedzenia było omówienie składu i działań komisji problemowych, powołanie nowego Biura RG, dyskusja nad kierunkami działań Rady.

  Istotnym punktem spotkania Prezydium RGIB było podziękowanie i pożegnanie - odchodzącej na emeryturę - pani Beaty Mikulskiej, długoletniej Dyrektor Biura RGIB. Pan Przewodniczący prof. Leszek Rafalski przekazał w imieniu swoim oraz całej Rady Głównej Instytutów Badawczych podziękowania i wyrazy uznania za wieloletnią, satysfakcjonującą pracę pani Beaty Mikulskiej na rzecz RGIB.

  Od dnia 1.08.2019 r.  Biurem Rady Głównej Instytutów Badawczych kierować będzie pani Aneta Marczuk.


   

  Od lewej:
  Prof. dr hab. inż. Ryszard Hołownicki, Wiceprzewodniczący RGIB
  Dr Andrzej Krueger, Wiceprzewodniczący RGIB
  Beata Mikulska, dotychczasowa Dyrektor Biura Rady
  Aneta Marczuk, nowa Dyrektor Biura Rady
  Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, Przewodniczący RGIB
  Prof. ITS dr hab. inż. Marcin Ślęzak, Sekretarz