Select language: en pl

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na swoich stronach internetowych opublikowało komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.

  Wykaz   został   sporządzony   zgodnie   z rozporządzeniem  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  z  dnia  7  listopada  2018  r.  w sprawie   sporządzania   wykazów   wydawnictw   monografii   naukowych   oraz   czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. poz. 2152 oraz z 2019 r. poz. 335).

  Załączniki:
  - wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów (pdf)
  - Wykaz czasopism wg dyscyplin (pdf), (xlsx)

  źródło: http://www.bip.nauka.gov.pl/