Select language: en pl

  Biuletyn Informacyjny RGIB, Lipiec 2019

  W numerze, m.in.:

  –    XXVIII Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Instytutów Badawczych (str. 1–10)

  –    Pierwsze posiedzenie nowej Rady Głównej Instytutów Badawczych (str.4 – 5)

  –    Przedstawienie Prezydium RGIB, członków Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz Komisjii Rewizyjnej  (str.12-13)

  –    Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej RGIB
        Komisje stałe i zespoły robocze RGIB
        Wydawnictwo „Z instytutami badawczymi bezpieczniej” (str. 14)

  –    Kierunki działań Rady Głównej Instytutów Badawczych (str. 15)

  –    Uchwała XXVIII Forum Sprawozdawczo-Wyborczego Elektorów Instytutów Badawczych – Warszawa, 27–28 maja 2019 r. (str. 16)

  Załącznik: Biuletyn Rady Głównej Instytutów Badawczych – 2/2019