Select language: en pl

    Impact mobility rEVolution`19 z patronatem RGIB

    Rada Główna Instytutów Badawczych objeła patronatem wydarzenie Impact mobility rEVolution`19, którego istotnym elementem będzie podniesienie poziomu polskiej i regionalnej edukacji w obszarze inteligentnej mobilności, wzmocnienia stanu wiedzy oraz promocja podejmowania aktywności gospodarczej młodych naukowców.

    więcej o wydarzeniu tutaj.