Select language: en pl

  Debiut RGIB na MSPO w Kielcach

  Rada Główna zorganizowała ekspozycję podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO i Międzynarodowych Targów Logistycznych LOGISTYKA, które odbywały się w Kielcach w dniach 3-6 września br. W stoisku targowym zatytułowanym „Z instytutami badawczymi bezpieczniej / Research Institutes make it safer” pracownicy Biura RGIB rozdawali publikację pod tym samym tytułem i foldery oraz ulotki, a także udzielali informacji na temat rozwiązań opracowanych przez instytuty badawcze, które podejmują badania i wdrożenia w obszarze bezpieczeństwa państwa oraz posiadają w swoim dorobku rozwiązania o podwójnym zastosowaniu.

  Gospodarzami stoiska targowego byli w kolejnych dniach tego wydarzenia przedstawiciele następujących instytutów:

  •  Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – PIB,
  •  Instytutu Transportu Samochodowego,
  •  Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL,
  •  Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytutu Tele- i Radiotechnicznego,
  •  Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ -Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych,
  •  Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

  Akcji informacyjno-promocyjnej w stoisku targowym RGIB towarzyszyła wystawa plakatów typu roll-up, na których – oprócz prezentacji ww. instytutów – znalazły się opisy i ilustracje osiągnięć Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytutu Lotnictwa, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PIAP, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników oraz Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ -Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych.

  Ciekawym akcentem obecności instytutów badawczych w strefie promocyjnej zorganizowanej przez Radę Główną był referat pt. „Mobilność niepełnosprawnych ruchowo weteranów w kontekście adaptacji pojazdów” wygłoszony przez pana Piotra Malawko z Instytutu Transportu Samochodowego.

  Stoisko odwiedzili Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski, uczestniczący w uroczystym otwarciu MSPO w randze VIP oraz Sekretarz RGIB dr  hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. ITS. Gościem specjalnym w stoisku RGIB był Prezes Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ Piotr Dardziński.

  Zdjęcia: Robert Marczuk

  MSPO - Kielce 2019
  MSPO - Kielce 2019
  MSPO - Kielce 2019
  MSPO - Kielce 2019
  MSPO - Kielce 2019
  MSPO - Kielce 2019
  MSPO - Kielce 2019
  MSPO - Kielce 2019
  MSPO - Kielce 2019
  MSPO - Kielce 2019
  MSPO - Kielce 2019
  MSPO - Kielce 2019
  MSPO - Kielce 2019
  MSPO - Kielce 2019
  MSPO - Kielce 2019
  MSPO - Kielce 2019
  MSPO - Kielce 2019
  MSPO - Kielce 2019
  MSPO - Kielce 2019
  MSPO - Kielce 2019
  MSPO - Kielce 2019
  MSPO - Kielce 2019
  MSPO - Kielce 2019
  MSPO - Kielce 2019
  MSPO - Kielce 2019
  MSPO - Kielce 2019
  MSPO - Kielce 2019
  MSPO - Kielce 2019
  MSPO - Kielce 2019
  MSPO - Kielce 2019
  01/29 
  start stop bwd fwd