Select language: en pl

  Wicepremier Jarosław Gowin z wizytą w ŁUKASIEWICZU – INS w Puławach

  18 września ŁUKASIEWICZ – Instytut Nowych Syntez Chemicznych gościł w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym Pana Jarosława Gowina, wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem wizyty było spotkanie Ministra z przedstawicielami świata nauki i biznesu oraz samorządu z Puław i Lublina. Rozmowy dotyczyły m.in. skuteczności transferu wiedzy do gospodarki i współpracy nauki z biznesem w celu wzmocnienia innowacyjności i rozwoju polskiej gospodarki.

  W swoim wystąpieniu Pan Jarosław Gowin zaznaczył, że w instytutach badawczych tkwi ogromy potencjał innowacyjny pozwalający na dokonanie przełomu w gospodarce. Zadeklarował, że Ministerstwo Nauki na pewno w następnych latach położy duży nacisk, również finansowy, na rozwój instytutów skupionych w Sieci Badawczej Łukasiewicz. Docenił też dokonania Łukasiewicza - INS i wyraził nadzieję, że inne instytuty wykażą się podobną skutecznością w zdobywaniu środków finansowych.

  Dyrektor ŁUKASIEWICZ – INS Janusz Igras podkreślił, że współpraca nauki i biznesu jest koniecznością i służy rozwojowi innowacji w przemyśle.

  ŁUKASIEWICZ – Instytut Nowych Syntez Chemicznych od kwietnia 2019 r. jest częścią ŁUKASIEWICZA – sieci instytutów stanowiących zintegrowany organizm, dostarczający atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w ramach 6 grup badawczych: automatyka, chemia, biomedycyna, teleinformatyka, materiały oraz wytwarzanie.

  Działający w grupie badawczej Chemia Instytut Nowych Syntez Chemicznych prowadzi działalność na rzecz przemysłu chemicznego, w tym nawozowego i nieorganicznego, prowadzącą do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w obszarze chemii i technologii chemicznej.

  ŁUKASIEWICZ, z ośmioma tysiącami pracowników, 38 instytutami badawczymi zlokalizowanymi w całej Polsce jest trzecią największą siecią badawczą w Europie, działającą w formule Science to Business.

  Zdjęcia: ŁUKASIEWICZ – Instytut Nowych Syntez Chemicznych

  Wicepremier Jaroslaw Gowin z wizytą w ŁUKASIEWICZU – INS w Puławach
  Wicepremier Jaroslaw Gowin z wizytą w ŁUKASIEWICZU – INS w Puławach
  Wicepremier Jaroslaw Gowin z wizytą w ŁUKASIEWICZU – INS w Puławach
  Wicepremier Jaroslaw Gowin z wizytą w ŁUKASIEWICZU – INS w Puławach
  Wicepremier Jaroslaw Gowin z wizytą w ŁUKASIEWICZU – INS w Puławach
  Wicepremier Jaroslaw Gowin z wizytą w ŁUKASIEWICZU – INS w Puławach
  Wicepremier Jaroslaw Gowin z wizytą w ŁUKASIEWICZU – INS w Puławach
  Wicepremier Jaroslaw Gowin z wizytą w ŁUKASIEWICZU – INS w Puławach
  Wicepremier Jaroslaw Gowin z wizytą w ŁUKASIEWICZU – INS w Puławach
  Wicepremier Jaroslaw Gowin z wizytą w ŁUKASIEWICZU – INS w Puławach
  Wicepremier Jaroslaw Gowin z wizytą w ŁUKASIEWICZU – INS w Puławach
  Wicepremier Jaroslaw Gowin z wizytą w ŁUKASIEWICZU – INS w Puławach
  Wicepremier Jaroslaw Gowin z wizytą w ŁUKASIEWICZU – INS w Puławach
  01/12 
  start stop bwd fwd