Select language: en pl

  KOMISJA REWIZYJNA

   

  PISARSKA Bożenna

  Przewodnicząca 

  Dyrektor Oddziału Chemii Nieorganicznej Instytutu Nawozów Sztucznych
  NIEMCZYK Aleksander    Instytut Logistyki i Magazynowania - Poznań
  OBUKOWICZ Janusz Instytut Farmaceutyczny - Warszawa
  ZYBURA-SKRABALAK Maria Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania - Warszawa

  WOJTAS Piotr

  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - Katowice

   

   

  KOMISJE PROBLEMOWE

   

  KOMISJA INNOWACJI I WDROŻEŃ

   

  ŚCIĄŻKO Marek

  Przewodniczący               

  Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla - Zabrze
  CHMIELEWSKI Andrzej Instytut Chemii i Techniki Jądrowej - Warszawa
  DASZKIEWICZ Marek Instytut Optyki Stosowanej - Warszawa
  GÓRALCZYK Stefan Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Warszawa
  GROMEK Józef Instytut Tele- i Radiotechniczny - Warszawa
  KACZANOWSKI Stanisław Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP - Warszawa
  MOŻEŃSKI Cezary Instytut Nawozów Sztucznych - Puławy
  PADUCH Józef Instytut Metalurgii Żelaza - Gliwice
  WOJTAS Piotr Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - Katowice

  WILCZYŃSKI Wiesław                           

  Instytut Elektrotechniki - Warszawa

   

  KOMISJA LEGISLACJI

   

  WYRZYKOWSKA Urszula

  Przewodnicząca

  Instytut Przemysłu Organicznego - Warszawa
  DASZKIEWICZ Marek Instytut Optyki Stosowanej - Warszawa
  KACZANOWSKI Stanisław Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP - Warszawa
  MENES Józef Instytut Chemii Przemysłowej - Warszawa
  TRACZYK Stanisław                             Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Warszawa

   

  KOMISJA NAUKI

   
  ACHMATOWICZ Selim Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych - Warszawa
  CHMIELEWSKI Andrzej Instytut Chemii i Techniki Jądrowej - Warszawa
  GROMEK Józef Instytut Tele- i Radiotechniczny - Warszawa
  KĄTCKI Jerzy Instytut Technologii Elektronowej - Warszawa
  KORADECKA Danuta Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB - Warszawa
  SOBCZAK Jerzy Instytut Odlewnictwa - Kraków
  STRYKOWSKI Władysław Instytut Technologii Drewna - Poznań
  WILCZYŃSKI Wiesław Instytut Elektrotechniki - Warszawa
  WIŚNIEWSKA–WEINERT Hanna              Instytut Obróbki Plastycznej - Poznań

   

  KOMISJA PRZEKSZTAŁCEŃ

   

  TRACZYK Stanisław

  Przewodniczący                        

  Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Warszawa
  CZAJKOWSKI Roman Instytut Maszyn Matematycznych - Warszawa
  MAMENAS Jolanta Instytut Włókiennictwa - Łódź
  PAWŁOWSKI Tadeusz Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych - Poznań
  STRYKOWSKI Władysław                   Instytut Technologii Drewna - Poznań
  WOJTAS Piotr                         Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - Katowice

   

  KOMISJA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

   

  WIŚNIOWSKI Witold

  Przewodniczący         

  Instytut Lotnictwa - Warszawa
  DASZKIEWICZ Marek         Instytut Optyki Stosowanej - Warszawa

   

  KOMISJA WSPÓŁPRACY Z RESORTAMI

   

  MENES Józef

  Przewodniczący

  Instytut Chemii Przemysłowej - Warszawa
  CZAJKOWSKI Roman Instytut Maszyn Matematycznych - Warszawa
  KĄTCKI Jerzy Instytut Technologii Elektronowej - Warszawa
  WIŚNIEWSKA–WEINERT Hanna Instytut Obróbki Plastycznej - Poznań
  WYRZYKOWSKA Urszula Instytut Przemysłu Organicznego - Warszawa