Select language: en pl

  Biuletyn

  Biuletyn Informacyjny RGIB, 2/2019

   

  Biuletyn Informacyjny RGIB, 2/2019

  W numerze, m.in.:

  –    XXVIII Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Instytutów Badawczych (str. 1–10)

  –    Pierwsze posiedzenie nowej Rady Głównej Instytutów Badawczych (str.4 – 5)

  –    Przedstawienie Prezydium RGIB, członków Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz Komisjii Rewizyjnej  (str.12-13)

  –    Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej RGIB
        Komisje stałe i zespoły robocze RGIB
        Wydawnictwo „Z instytutami badawczymi bezpieczniej” (str. 14)

  –    Kierunki działań Rady Głównej Instytutów Badawczych (str. 15)

  –    Uchwała XXVIII Forum Sprawozdawczo-Wyborczego Elektorów Instytutów Badawczych – Warszawa, 27–28 maja 2019 r. (str. 16)

        Załącznik: Biuletyn Rady Głównej Instytutów Badawczych – 2/2019

  Biuletyn Informacyjny RGIB, 1/2019

   

  Biuletyn Informacyjny RGIB, 1/2019


  W numerze, m.in.:

  –    Niespokojna kadencja (str. 1–3)

  –    Doskonałość wdrożeniowa – koncepcja systemu skutecznego wdrażania nowych technologii (str.4 – 5)

  –    Jak efektywnie wdrożyć projekt, czyli o współpracy nauki i przedsiębiorstw  (str. 5)

  –    Od pomysłu po wdrożenie, od konsolidacji do „Łukasiewicza”
        Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w nowej rzeczywistości (str. 6–8)

  –    Złoty jubileusz Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (str. 9-10 )

  –    Perłowy Instytut „Perła Innowacyjności” dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej (str. 11–12)

  –    NASK w europejskim konsorcjum SPARTA (str. 12)

  –    Nowoczesność w leczeniu i diagnostyce Kolejne kliniki w WIM zmodernizowane (str. 13)

  –    25. gala plebiscytu „Złoty Inżynier” z udziałem Prezydenta RP (str. 14-15)

  –    Duży wzrost liczby polskich zgłoszeń patentowych w 2018 roku (str. 15)

  –    Zapraszamy inżynierów do stolicy Małopolski! (str. 16)

  Załącznik: Biuletyn Rady Głównej Instytutów Badawczych – 1/2019

  Biuletyn Informacyjny RGIB, wrzesień 2018

   

  Biuletyn Informacyjny RGIB, wrzesień 2018


  W numerze, m.in.:

  –   Stanowisko XXVII Forum Sprawozdawczego Instytutów Badawczych (str. 1–2)

  –   XXVII Forum Sprawozdawcze Elektorów Instytutów Badawczych (str.2 – 7)

  –   Co instytuty badawcze mogą zaoferować beneficjentom programu Dostępność Plus?  (str. 8–10)

  –   Finał konkursu „Eureka! DGP – wynalazki z instytutów badawczych docenione (str. 6–8)

  –   18. Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii w Instytucie Lotnictwa (str. 12)

  –   100 lat troski o zdrowie Polaków. Jubileusz 100-lecia Narodowego Instytutu

       Zdrowia Publicznego – Państwowego  Zakładu Higieny (str. 13–15)

  –   Kryształowa Brukselka 2018 dla PIAP  (str. 18)

  –   Instytuty w ramach Sieci POLTRIN rozpoczynają współpracę (str. 20)

  Załącznik: Biuletyn Rady Głównej Instytutów Badawczych – wrzesień 2018

  Biuletyn Informacyjny RGIB, maj 2018

  Biuletyn Informacyjny RGIB, maj 2018

  W numerze:

   

  –   Narodziny małych sieci. Oddolne inicjatywy instytutów badawczych (str. 1–2)

  –   Aktualizacja Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury  Badawczej (str.2)

  –   90 lat Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej (str. 3–5)

  –   Jubileusz 40-lecia Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” (str. 6–8)

  –   Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”. Połączenie tradycji z nowoczesnością (str. 9-11)

  –   Sukces instytutów w konkursie PPP (str. 12–13)

  –   Ruszył Program Dostępność Plus (str. 14–15)

  –   Konkurs WYNALAZCZYNI 2017 rozstrzygnięty (str. 16)

  Załącznik: Biuletyn Rady Głównej Instytutów Badawczych – maj 2018

                 

  Biuletyn Informacyjny RGIB, wrzesień 2017

   

  Biuletyn Informacyjny RGIB, wrzesień 2017
  W numerze:


  – Wycofano NIT, by zaproponować NIT-bis? (str. 1)
  – Czy możemy czuć się bezpieczni w sieci? Rok działalności Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa (str. 2)
  – XXVI Forum Sprawozdawcze Elektorów Instytutów Badawczych (str. 3–10)
  – Supernowoczesny laser European XFEL rozpoczął fazę badań – NCBJ współwłaścicielem urządzenia (str. 11)
  – Jubileusz Instytutu Transportu Samochodowego (str. 12–13)
  – Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Laboratorium Badań Chemicznych ICiMB (str. 14)
  – DWIM ma nowy Zakład Radioterapii i zmodernizowaną Klinikę Onkologii (str. 15)
  – Uchwała XXVI Forum Sprawozdawczego Elektorów Instytutów Badawczych (str. 16)

  Załącznik: Biuletyn Rady Głównej Instytutów Badawczych – wrzesień 2017

  Biuletyn Informacyjny RGIB, maj 2017

   

  Biuletyn Informacyjny RGIB, maj 2017
  W numerze:


  – Zachowanie osobowości prawnej instytutów badawczych jest nieodzowne (str. 1–2)
  – Negatywne skutki nowelizacji ustawy o instytutach badawczych (str. 3)
  – Czy konieczne jest powołanie NIT? (str. 3)
  – 65 lat badań dla transportu kolejowego (str. 4–6)
  – Metal bez nas jest tylko metalem, 90 lat IMP (str. 7–9)
  – Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski (str. 10–11)
  – Drogocenni inżynierowie w instytutach badawczych (str. 11)
  – Powstał polski akcelerator do walki z nowotworami (str. 12)

  Załącznik: Biuletyn Rady Głównej Instytutów Badawczych – maj 2017

  Biuletyn Informacyjny RGIB, grudzień 2016

  Biuletyn Informacyjny RGIB, grudzień 2016
  W numerze:


  – NIT czy SIB, a może kompilacja? Rozmowa z prof. Leszkiem Rafalskim – Przewodniczącym RGIB (str. 1–2)
  – Horyzont 2020 szansą polskich innowacji w UE (str. 3–4)
  – 70 lat Instytutu Odlewnictwa (str. 5–7)
  – Jubileusz 65-lecia Instytutu Ochrony Roślin – PIB (str. 8–10)
  – 40 lat IFPiLM – badania dla energetyki przyszłości (str. 11–12)
  – Sukces instytutów badawczych w XIX edycji Konkursu PPP (str. 13)
  – Naukowcy z instytutów badawczych Innowatorami Mazowsza! (str. 14)
  – Polski System Kontroli Cargo wszedł na rynek (str. 14–15)
  – NASK o cyberbezpieczeństwie podczas II Forum Bezpieczeństwa Sieci Technologicznych (str.15)
  – EMAG wyróżniony Perłą Innowacji

  Załącznik: Biuletyn Rady Głównej Instytutów Badawczych – grudzień 2016

  Biuletyn Informacyjny RGIB, wrzesień 2016

  Biuletyn Informacyjny RGIB, maj 2016
  W numerze:

  –    Apel do Rządu (str. 1)
  –    Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Elektorów Instytutów Badawczych (str. 2–11)
  –    Uchwała XXV Forum Sprawozdawczo-Wyborczego Elektorów Instytutów Badawczych (str. 12)
  –    Pierwsze posiedzenie nowej Rady Głównej Instytutów Badawczych (str. 13)
  –    Prezydium IX Kadencji RGIB (str. 14)
  –    Skład Rady Głównej Instytutów Badawczych – IX Kadencja (2016-2019) (str. 15)
  –    Tworzenie NITu – koncepcja do kitu! (str. 16)


  Załącznik: Biuletyn Rady Głównej Instytutów Badawczych – wrzesień 2016

   
   

  Biuletyn Informacyjny RGIB, maj 2016

  Biuletyn Informacyjny RGIB, maj 2016
  W numerze:

  Dialog rozpoczęty – XII posiedzenie RGIB w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (str. 1–3)
  Legislacyjna pomyłka? (str. 4–6)
  Jubileusz 65-lecia Instytutu Techniki Górniczej KOMAG (str. 7-10)
  90 lat badań dla polskiego i światowego lotnictwa (str. 11–13)
  Prof. Krzysztof Kurek z NCBJ w polskiej delegacji na „Nuclear Security Summit” (str. 14–15)
  Roboty PIAP GRYF w armii Korei Południowej (str. 15)
  Transport Research Arena – innowacyjne rozwiązania dla mobilności przyszłości (str. 16)

  Załącznik: Biuletyn Rady Głównej Instytutów Badawczych – maj 2016

   
   

  Biuletyn Informacyjny RGIB, grudzień 2015

  Biuletyn Informacyjny RGIB, grudzień 2015
  W numerze m.in.:
  -
  Sześciolatek posłany do liceum (str. 1–2)
  - Perły Innowacji za talent i kreatywność (str. 3)
  - Naukowo o instytutach badawczych (str. 4–5)
  - 60 lat badań w dziedzinie nukleoniki z perspektywy działań IChTJ (str. 6–8)
  - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji... (str. 9–11)
  - Jubileusz 85-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa (str. 12–14)
  - Jubileusz 70-lecia Instytutu Włókiennictwa (str. 15–17)
  - Aktywność instytutów badawczych w Programie Horyzont 2020 (str. 19)
  - Ćwiczenia antyterrorystyczne w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (str. 20)


  Załącznik: Biuletyn Rady Głównej Instytutów Badawczych - grudzień 2015

  Biuletyn Informacyjny RGIB, lipiec 2015

  Biuletyn Informacyjny RGIB, lipiec 2015
  W numerze m.in.:

  - XXIV Forum Sprawozdawcze Elektorów Instytutów Badawczych (str. 1 – 6)
  - 70 lat Instytutu Techniki Budowlanej (str. 7-10)
  - Nauka i polityka – 70 lat działalności Instytutu Zachodniego (str. 11-12)
  - Instytuty badawcze na Targach Innowacje-Technologie-Maszyny 2015 (str. 13-14)

  - Polska Platforma Technologiczna dla Innowacji w Sektorze Ogrodniczym (str. 14)
  - ACADEMIA 2015 – Targi Książki Akademickiej i Naukowej (str. 15)
  - Uchwała XXIV Forum Sprawozdawczego Instytutów Badawczych (str. 16)

  Załącznik: Biuletyn Rady Głównej Instytutów Badawczych - lipiec 2015

  Biuletyn Informacyjny RGIB, kwiecień 2015

  Biuletyn Informacyjny RGIB, kwiecień 2015
  W numerze m.in.:

  - Powszechna mobilizacja. Naukowcy i przedsiębiorcy na starcie POIR (str. 1-2)
  - Polska i Francja zacieśniają współpracę przy rozwijaniu technologii jądrowych (str. 2–3)
  - 70 lat Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (str. 4–7)
  - ICHTJ uzyskał zatwierdzenie projektu w akcji Erasmus+ (str. 8)

  - Instytut Mechaniki Precyzyjnej i nowe technologie wytwarzania grafenu (str. 9–10)
  - NCBJ proponuje modernizację oferty kształcenia zawodowego (str. 11–12)
  - (Bez)cenni inżynierowie w instytutach badawczych (str. 12–14)
  - Giełda Wynalazków 2015 (str. 15)
  - Kolejny przełom w leczeniu głuchoty – nowa generacja implantów ślimakowych (str. 16)

  Załącznik: Biuletyn Rady Głównej Instytutów Badawczych - kwiecień 2015

  Biuletyn Informacyjny RGIB, grudzień 2014

  W najnowszym numerze Biuletynu Informacyjnego:

  - Chcemy mieć realny wpływ na kształtowanie polskiej polityki naukowej Rozmowa z prof. Leszkiem Rafalskim – Przewodniczącym Rady Głównej Instytutów Badawczych (str. 1-2)
  - Ruszył superkomputer z chłodzeniem jak reaktor jądrowy (str. 3–5)
  - Konsorcjum EUROfusion z udziałem IFPiLM (str. 6–7)
  - Jubileusz 25-lecia Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (str. 8–9)
  - Inauguracja Centrum POLINTEGRA (str. 9)
  - Mobilne laboratorium NCBJ bada jakość powietrza na drogach Warszawy (str. 11)
  - Medale dla instytutów badawczych na Targach „Brussles Innova 2014” (str. 12–14)
  - Tytuł Honorowego Pracownika Nauki dla prof. Jerzego J. Sobczaka – Dyrektora Instytutu Odlewnictwa (str. 15)
  - Nowoczesne Centrum Mikrosystemów i Nanotechnologii MINTE w Instytucie Techniki Elektronowej rozpoczęło działalność (str. 15–16)
  - Perły Innowacji – PROGRESS 2014 rozdane (str. 16)

   

  Załącznik: Biuletyn Rady Głównej Instytutów Badawczych - grudzień 2014

  Biuletyn Informacyjny RGIB, sierpień 2014

  biuletyn3-2014-2W najnowszym numerze Biuletynu Informacyjnego:

  - Dychotomia doskonała, czyli jak skutecznie łączyć działalność medyczną i menedżerską.   Rozmowa z prof. Henrykiem Skarżyńskim, Dyrektorem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Wiceprzewodniczącym RGIB (str. 1– 3)
  - „XXIII Forum Sprawozdawcze Elektorów Instytutów Badawczych” (str. 4–12)
  - Instytuty badawcze w Polsce po 25. latach wolności (str. 12–13)
  - Jubileusz 80-lecia Instytutu Śląskiego (str. 14–15)
  - ACADEMIA 2014 – Targi Książki Akademickiej i Naukowej (str. 16–17)
  - Polsko-Niemiecki Szczyt Naukowy (str. 17)
  - Milowy krok w badaniach nad fuzją jądrową – stellarator W7-X otwarty (str. 18)
  - Godło promocyjne „Teraz Polska” dla instytutów badawczych! (str. 19)
  - Uchwała XXIII Forum Sprawozdawczego Instytutów Badawczych (str. 20)

   Biuletyn Informacyjny RGIB, maj 2014

   biuletyn2-2014W najnowszym numerze Biuletynu Informacyjnego:

   - Jak oceniać nas za realizację ustawowych obowiązków? (str. 1-4)

   - POMNIK – Centrum Zdrowia Dziecka” – Instytut z kategorią „A+” (str. 5–7)

   - Infomat-e szansą dla niepełnosprawnych (str. 8)

   - Udział Państwowego Instytutu Weterynaryjnego–PIB w monitorowaniu, rozpoznaniu i przygotowaniu planu zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików (str. 9)

   - EuroLab i CrimeLab – mariaż nauki i biznesu (str. 10–11)

   - Apel kierowników jednostek organizacyjnych Centrum Onkologii –Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie (str. 11)

   - Ponadregionalne Centrum Naukowo-Przemysłowe – POLINTEGRA (str. 12)

    Biuletyn Informacyjny RGIB, marzec 2014

    biuletyn1-2014W najnowszym numerze Biuletynu Informacyjnego:

    • Nowa Minister dostrzega ważną rolę instytutów badawczych. Rozmowa z prof. Leną Kolarską-Bobińską, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
      • 65 lat Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu (str. 3–6)
      • Jubileusz 60–lecia Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" (str. 7–9)
        • Innowacyjne technologie do wspomagania ochrony zdrowia i poprawy bezpieczeństwa kraju opracowane w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (str. 10–12)
        • 20 lat nowej edycji "Postępów Techniki Jądrowej" (str. 12)
        • Udział instytutów badawczych w uzyskiwaniu ochrony prawnej... (str. 13–16)

     

    Biuletyn Informacyjny RGIB, grudzień 2013

    W najnowszym numerze Biuletynu Informacyjnego:

    • Kategoryzacja jednostek naukowych AD 2013

     

    • „Szkoła z przyszłością”

     

    • 60 lat Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych

     

    • Polski Produkt Przyszłości – nagrody dla instytutów badawczych

     

    • Prof. Maciej Bugajski z ITE laureatem Nagrody Ministra Nauki 2013

     

    • Laureaci iENA 2013 świętowali swój sukces

     

    • Seminarium w Instytucie Elektrotechniki – Współpraca z przemysłem. Możliwości finansowania w latach 2014 -2020

     

    • Perły Innowacji – PROGRESS 2013 wyłowione z naszego oceanu wiedzy

    Biuletyn Informacyjny RGIB, październik 2013

    biuletyn rgjbr 2013 nr01-1

    W najnowszym numerze Biuletynu Informacyjnego:

    • Skład Rady Głównej Instytutów Badawczych VIII kadencji (2013 – 2016)

    • 60 lat Instytutu Technologii Drewna

    • 60 lat działalności naukowo-badawczej Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych

    • Jubileusz 85-lecia Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

    • Czy polska nauka nie idzie w las?

    Biuletyn Informacyjny RGIB, październik 2012

    W najnowszym numerze Biuletynu Informacyjnego:

     

    • Fotoreportaż z uroczystości jubileuszowej RGIB
    • XXI Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych 28-29 maja 2012 r.
    • Statuetki „Teraz Polska” rozdane!
    • 60 lat Instytutu Metali Nieżelaznych
    • Jednolity patent europejski – szanse i zagrożenia
    • 60 lat Instytutu Transportu Samochodowego
    • Diamentowy Jubileusz Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
    • Refleksje po posiedzeniu RGIB 24.09.2012 w ICiMB
    • Uchwała XXI Forum Sprawozdawczego Instytutów Badawczych

    Więcej…

    Biuletyn Informacyjny RGIB, maj 2012

    birgib2011_3W najnowszym numerze Biuletynu Informacyjnego:

    - Jubileusz Rady Głównej Instytutów Badawczych
    - XIV Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych „EuroLab”
    - Udział przedstawicieli instytutów badawczych w posiedzeniu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
    - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji – nowy instytut z wieloletnim doświadczeniem
    - 65 lat Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu
    - XVIII plebiscyt o tytuł „Złotego Inżyniera” rozstrzygnięty
    - Kolejne sukcesy instytutów badawczych i młodych wynalazców na arenie międzynarodowej
    - Nominacje instytutów badawczych do konkursu „Teraz Polska”
    - 85 lat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej
    - Nowe morskie konsorcjum naukowe PolMar
    - Otwarcie Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach
    - „Horyzont 2020” szansą dla instytutów badawczych