Select language: en pl

  Nauki techniczne

  Konferencja IChTJ i Ministerstwa Energii na temat zaawansowanych materiałów polimerowych dla energetyki

  Pod hasłem „INNOWACJE DLA ENERGII i nie tylko” 18 października w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej zorganizowano szkolenie na temat zaawansowanych materiałów polimerowych otrzymywanych i modyfikowanych za pomocą promieniowania jonizującego. Współorganizatorem szkolenia było Ministerstwo Energii, a patronat nad tym wydarzeniem objęła Polska Izba Przemysłu Chemicznego. W konferencji wzięło udział ponad 50 przedstawicieli przemysłu, ośrodków naukowych i akademickich (w tym liczne grono doktorantów) oraz innych instytucji, w których radiacyjna modyfikacja polimerów może mieć istotne znaczenie (sterylizacja wyrobów medycznych, produkcja opakowań i folii, składowiska odpadów promieniotwórczych).

  Więcej…

  I Ogólnopolskie Seminarium Spark Plasma Sintering

   

  Instytut Obróbki Plastycznej i firma Usługi Ślusarskie Cut-Steel zapraszają do udziału w I Ogólnopolskim Seminarium Spark Plasma Sintering, które odbędzie się 24 października 2018 roku w Poznaniu, w siedzibie Instytutu Obróbki Plastycznej przy ul. Jana Pawła II 14.

  Więcej…

  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej

  18 lipca br. z inicjatywy Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasza Zdzikota, przy współpracy MON, Rada Główna Instytutów Badawczych zorganizowała konferencję pt. Cywilne  instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej. Celem konferencji było przedstawienie opracowanych przez cywilne instytuty badawcze rozwiązań na rzecz obronności państwa.

  Więcej…

  Powołanie Polskiej Sieci Instytutów Badawczych Transportu POLTRIN

  Trzy instytuty badawcze nadzorowane przez Ministra Infrastruktury – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Kolejnictwa oraz Instytut Transportu Samochodowego zawarły porozumienie w sprawie utworzenia Polskiej Sieci Instytutów Badawczych Transportu (Polish Transport Research Institutes Network – POLTRIN).

  Więcej…

  W NCBJ powstanie laser na swobodnych elektronach

  Projekt PolFEL polskiego lasera na swobodnych elektronach, przygotowany przez konsorcjum ośmiu jednostek naukowych, uzyska finansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Decyzja o przeznaczeniu na ten cel kwoty ponad 118 mln. zł dotarła do Narodowego Centrum Badań Jądrowych, w którym powstać ma nowe urządzenie badawcze. Polski projekt będzie wspierany naukowo i technicznie m.in. dzięki współpracy NCBJ z twórcami najpotężniejszego tego typu urządzenia na świecie pracującego od roku w Hamburgu.

  Więcej…

  Konferencja w IChTJ w ramach projektu RER1020

  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej wraz z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (IAEA) zorganizował pierwsze spotkanie koordynacyjne regionalnego projektu Agencyjnego RER1020 Developing Radiotracer Techniques and Nuclear Control Systems for the Protection and Sustainable Management of Natural Resources and Ecosystems.

  Więcej…

  KOMEL nagrodzony w Konkursie „Lider Bezpieczeństwa Państwa 2018”

  Podczas Gali VI edycji ogólnopolskiego konkursu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych, Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL został dwukrotnie uhonorowany:

  –  uzyskał tytuł „Innowacyjna Firma na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności",

  –  otrzymał statuetkę „Lider Innowacyjności Bezpieczeństwa Państwa".

  Uroczystość odbyła się 21 czerwca 2018 r. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie. Honorowy patronat nad konkursem sprawował Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego – Minister Paweł Soloch.

  Więcej…

  Kryształowa Brukselka 2018 dla PIAP

  Nagrodę Kryształowej Brukselki w kategorii nauka – instytuty badawcze otrzymał Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. Statuetkę oraz dyplom odebrał. dr inż. Piotr Szynkarczyk,  prof. nadzw – Dyrektor PIAP podczas uroczystej gali, która odbyła się 6 czerwca br. w Warszawie.

  Więcej…

  Wizyta Dyrektora Agencji Energii Jądrowej OECD w NCBJ

  29 maja br. Narodowe Centrum Badań Jądrowych odwiedził William D. Magwood IV – Dyrektor Generalny Agencji Energii Jądrowej OECD wraz z towarzysząca mu delegacją. Spotkaniu w NCBJ przewodniczył Andrzej Piotrowski – doradca Ministra Energii, a udział wzięli w nim także prof. Andrzej Chmielewski – Dyrektor Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) oraz gospodarze – kierownictwo NCBJ z Dyrektorem, prof. Krzysztofem Kurkiem na czele.

  Więcej…

  Seminarium Obróbki Plastycznej podczas targów ITM Polska 2018

  Instytut Obróbki Plastycznej zaprasza do udziału w Seminarium Obróbki Plastycznej pt. „Innowacje w zastosowaniach przemysłowych”, które odbędzie się dnia 6 czerwca 2018 r. w godz. 09.30–14.00 w Poznaniu podczas Targów ITM Polska 2018.

  Więcej…

  18. Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii w Instytucie Lotnictwa

  W dniach 24-25 maja 2018 r. w Instytucie Lotnictwa odbyła się 18. Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii – 100 lat współpracy nauki z przemysłem. W wydarzeniu wzięło udział 200 ekspertów z  Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych. Honorowy patronat nad konferencją objęły: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

  Więcej…

  „ARCHIMEDES 2018” – innowacje instytutów badawczych docenione

  W dniach 5 – 8 kwietnia br. odbył się XXI Moskiewski Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES 2018”. Organizatorem wspólnego stoiska polskich wynalazców była Agencja Promocyjna INVENTOR – wyłączny przedstawiciel moskiewskiej wystawy na Polskę.  Patronat nad  ekspozycją objęła Rada Główna Instytutów Badawczych i Fundacja Kobiety Nauki.

  Więcej…

  NCBJ organizatorem Międzynarodowej Konferencji HTR 2018

  O najbezpieczniejszej i najbardziej obiecującej technologii reaktorów jądrowych – HGTR (High Temperature Gas-cooled Reactors) dyskutować będą przedstawiciele świata nauki i przemysłu podczas Międzynarodowej Konferencji HTR 2018, która odbędzie się w październiku br. w Warszawie. Być może już wkrótce wysokotemperaturowe reaktory jądrowe będą wytwarzać w Polsce energię cieplną dla przemysłu, a w dalszej przyszłości wytwarzać wodór.

  Więcej…

  W NCBJ powstanie nowe centrum badawczo-wdrożeniowe

  Już niebawem ponad 17,6 mln zł wsparcia unijnego trafi do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku na utworzenie centrum badawczo-wdrożeniowego przemysłowych technik radiacyjnych CentriX. Dnia 26 lutego br. umowę w sprawie finansowania projektu podpisali Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Janina Orzełowska, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz Dyrektor NCBJ, prof. Krzysztof Kurek.

  Więcej…

  Współpraca IOd z trzema instytucjami naukowymi

  W dniu 16 lutego 2018 r. w rektoracie AGH podpisano umowę o prolongowaniu porozumienia o współpracy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą, niemieckim Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems (IKTS, Germany) Instytutem Odlewnictwa oraz Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN.

  Więcej…

  Rekomendacje ws. budowy reaktora jądrowego przyjęte przez Ministerstwo Energii

  Zespół ds. analizy i przygotowania warunków do wdrożenia wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych – pracujący pod przewodnictwem prof. Grzegorza Wrochny z Narodowego Centrum Badań Jądrowych – przedstawił Ministerstwu Energii raport. Zespół przeprowadził szczegółową analizę wykorzystania tego typu reaktorów do pokrycia krajowego zapotrzebowania na ciepło przemysłowe o temperaturze do 700°C. Spośród analizowanych technologii zarekomendował, jako optymalne, reaktory chłodzone helem (High Temperature Gas-cooled Reactors – HTGR).

  Więcej…

  Centrum Akceleratorowe IChTJ najszerzej wykorzystywaną polską infrastrukturą badawczą przez jednostki z całego świata

  W roku 2010 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,  za zgodą rządu RP, został mianowany na Collaborating Centre Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. W wyniku  modernizacji Centrum, m.in. zakończeniu budowy nowego akceleratora liniowego nominacja ta po wnikliwej ocenie komisji eksperckiej MAEA została przedłużona na lata 2016-2020.

  Więcej…

  Jubileusz 65-lecia Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”

  23 listopada 2017 r.w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” miały miejsce uroczyste obchody 65-lecia istnienia ICSO „Blachownia”. Uroczystą akademię uświetniło swoją obecnością blisko 100 osób, a gratulacjom i życzeniom dalszych, owocnych lat działalności Instytutu, nie było końca.

  Więcej…

  100 gigabitów na sekundę z Hamburga do Świerka

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) podpisało umowę ramową o współpracy ze spółką European XFEL GmbH będącą właścicielem ulokowanego w Hamburgu europejskiego lasera na swobodnych elektronach. Umowa ustala warunki i ramy prawne udziału NCBJ w eksploatacji i badaniach prowadzonych z wykorzystaniem tego najpotężniejszego na świecie urządzenia do badania materii, układów chemicznych i biologicznych przy pomocy ultrakrótkich impulsów rentgenowskich.

  Więcej…

  Laboratorium Jądrowych Technik Diagnostycznych IChTJ koordynatorem projektu regionalnego IAEA

  Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA) powierzyła Instytutowi Chemii i Techniki Jądrowej, na lata 2018-2021, koordynację projektu regionalnego RER1020 Developing Radiotracer Techniques and Nuclear Control Systems for the Protection and Sustainable Management of Natural Resources and Ecosystems.

  Więcej…

  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej wyróżniony nagrodą „Laur Innowacyjności”

  14 listopada 2017 r. w Warszawskim Domu Technika NOT podczas uroczystej Gali podsumowano siódmą edycję Konkursu FSNT-NOT „Laur Innowacyjności” im. Stanisława Staszica. Celem konkursu jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych nowoczesnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

  Więcej…

  Więcej artykułów…