Select language: en pl

  VIII edycja konkursu “Młody Wynalazca 2013″

  Firma EUROBUSINESS-HALLER oraz Fundacja na rzecz promocji nauki polskiej i wynalazczości HALLER PRO INVENTIO ogłaszają  ósmą edycję konkursu na rozwiązanie innowacyjne opracowane przez młodych wynalazców. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 25 roku życia.
  Główną nagrodą w konkursie jest prezentacja zwycięskiego wynalazku w Brukseli na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA” oraz w Warszawie na GIEŁDZIE WYNALAZKÓW nagrodzonych w 2013 r. na Międzynarodowych Targach Wynalazczości.

  Szczegóły w załączniku: Konkurs Młody Wynalazca 2013

  Oferta wystawiennicza na targach wynalazczości w 2013 roku

  Rada Główna Instytutów Badawczych objęła patronatem polskie pawilony wystawiennicze na międzynarodowych targach BRUSSELS INNOVA 2013, CONCOURS LÉPINE 2013,INPEX® 2013 oraz INST.

  Więcej…

  Międzynarodowe Targi Innowacji Badań Naukowych i Nowych Technologii MEDINNOVA 2013

  Zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowych Targach Innowacji, Badań Naukowych i Nowych Technologii „MEDINNOVA 2013”. Targi odbędą się na przełomie listopada i grudnia 2013 roku w Casablance w Maroko. Szczegółowe informacje dotyczące targów znajdują się w ulotce informacyjnej.

  Ulotka informacyjna