Select language: en pl

  Biuletyn Instytutu Zachodniego - Archiwum

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 215/2016: Anna Bachmann, „Narzędzia prawnotraktatowe Unii Europejskiej w przypadku naruszenia praworządności i przepisów prawa europejskiego”.

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 215/2016: Anna Bachmann, „Narzędzia prawnotraktatowe Unii Europejskiej w przypadku naruszenia praworządności i przepisów prawa europejskiego”.

  Wersja polskojęzyczna link

  Unia Europejska dysponuje kilkoma istotnymi instrumentami dyscyplinowania swoich członków w sytuacji naruszenia ogólnych wartości, na których jest ona zbudowana, lub łamania konkretnych przepisów prawa europejskiego. W pierwszym przypadku służy do tego art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz poprzedzający jego zastosowanie mechanizm, opisany w dokumencie pt. „Nowe ramy UE na rzecz umocnienia praworządności”. W drugim przypadku stosuje się odpowiednio art. 258 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).


  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 214/2016: Bogumił Rudawski, „Nowe wydanie Mein Kampf Adolfa Hitlera”.

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 214/2016: Bogumił Rudawski, „Nowe wydanie Mein Kampf Adolfa Hitlera”.

  Wersja polskojęzyczna link

  31 grudnia 2015 r. wygasły prawa autorskie do książki Adolfa Hitlera Mein Kampf. Utwór stał się tym samym częścią domeny publicznej i może być wydawany i rozpowszechniany bez prawnych ograniczeń. Uprzedzając pojawienie się na rynku wydawniczym publikacji bez odpowiedniego komentarza, historycy z monachijskiego Instytutu Historii Współczesnej przygotowali krytyczną edycję „nazistowskiej biblii”. Od 8 stycznia 2016 r. książka dostępna jest w niemieckich księgarniach. Ponowne wydanie Mein Kampf wzbudziło jednak pewne kontrowersje.


  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 213/2016: dr Joanna Dobrowolska-Polak, „Ataki na kobiety i rekordowo wysoki napływ imigrantów do RFN – wyzwania dla niemieckiej polityki asymilacji imigrantów”.

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 213/2016: dr Joanna Dobrowolska-Polak, „Ataki na kobiety i rekordowo wysoki napływ imigrantów do RFN – wyzwania dla niemieckiej polityki asymilacji imigrantów”.

  Wersja polskojęzyczna link

  Wydarzenia pierwszych dni 2016 r. sugerują, że jednymi z największych wyzwań dla niemieckiej polityki wewnętrznej w najbliższym czasie będą regulacja pobytu niemal 1,1 mln transkulturowych imigrantów, którzy napłynęli do RFN w 2015 r., oraz potencjalna integracja ok. 0,5 mln osób, które złożyły wnioski o udzielenie azylu w Niemczech.
  Przedstawienie danych o liczbie przybyłych do Niemiec imigrantów zbiegło się z podaniem do publicznej wiadomości informacji o masowych atakach na kobiety, dokonanych przez zorganizowane grupy mężczyzn w sylwestrową noc w niemieckich miastach, głównie w Kolonii. Ataki te zostały powiązane z masowym napływem imigrantów do Niemiec i spotkały się z żądaniami natychmiastowego ograniczenia ich przyjmowania. Zintensyfikowały też dyskusję na temat relacji międzykulturowych, w tym postrzegania roli kobiet w kulturach muzułmańskiej i judeochrześcijańskiej, dopuszczalnych form zachowań kulturowych oraz odpowiedzialności państwa, imigrantów i społeczeństwa przyjmującego za unikanie starć międzykulturowych.

  Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.


  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 212/2016: Kamil Szubart, „Republika Austrii w obliczu kryzysu migracyjnego”.

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 212/2016: Kamil Szubart, „Republika Austrii w obliczu kryzysu migracyjnego”.

  Wersja polskojęzyczna link

  Kryzys migracyjny w UE jest jednym z kluczowych zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego Republiki Austrii, biorąc pod uwagę jej ograniczone zasoby logistyczne, finansowe i ludzkie w kontekście skali migracji. Od września 2015 r., na terytorium Austrii przybyło z Węgier i ze Słowenii ponad 600 tys. osób, z których 100 tys. zdecydowało się na złożenie wniosków o objęcie instytucją azylu politycznego w Austrii.
  Liczba wniosków przewyższa już wielkość migracji z lat 90. w okresie krwawego rozpadu Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, kiedy to na terytorium Austrii schronienie znalazło ponad 90 tys.
  uchodźców, przede wszystkim bośniackich muzułmanów.
  Pomimo że głównym celem migracji dla zdecydowanej większości uchodźców jest Republika Federalna Niemiec, jako konsekwencja Wilkommenspolitik zaprezentowanej przez kanclerz Angelę Merkel na przełomie sierpnia i września 2015 r., to Austria pozostaje jednym z głównych państw tranzytowych wykorzystywanych podczas tego exodusu, determinując debatę polityczną wewnątrz kraju, jak również zwiększając aktywność dyplomatyczną Wiednia na arenie międzynarodowej.

  Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.


  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 211/2015: prof. Sebastian Wojciechowski, „Współczesny terroryzm – ‘stare wino w nowych butelkach’”.

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 211/2015: prof. Sebastian Wojciechowski, „Współczesny terroryzm – ‘stare wino w nowych butelkach’”.

  Wersja polskojęzyczna link

  Na początku grudnia 2015 roku Komisja Europejska przyjęła kolejny pakiet środków związanych z zaostrzeniem walki z terroryzmem. Była to bezpośrednia odpowiedź na listopadowe zamachy w Paryżu oraz wzrost terrorystycznego zagrożenia na terytorium Unii Europejskiej. Nowy pakiet działań antyterrorystycznych UE obejmuje dwa główne elementy: projekt dyrektywy w sprawie zwalczania terroryzmu oraz plan działań, który ma pomóc w walce z terroryzmem i przestępczością. Inicjatywy Komisji Europejskiej stały się pretekstem do zwrócenia w biuletynie uwagi na kilka kluczowych  kwestii dotyczących m.in.: skali i rodzajów terrorystycznego zagrożenia, problemów z zdefiniowaniem pojęcia terroryzm, istoty oraz funkcjonowania „Państwa Islamskiego” czy przyczyn terroryzmu.

  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 210/2015: dr Jacek Kubera, „Reakcje niemieckiej prasy na wybory regionalne we Francji”.

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 210/2015: dr Jacek Kubera, „Reakcje niemieckiej prasy na wybory regionalne we Francji”.

  Wersja polskojęzyczna link

  Niedawne wybory regionalne we Francji (6 i 13 grudnia 2015 r.) wzbudziły duże zainteresowanie komentatorów niemieckich z powodu wysokiego wyniku Frontu Narodowego. Po pierwszej turze wyborów, kiedy FN zdobył najwięcej głosów w 6 z 13 regionów, w największych niemieckich dziennikach i tygodnikach mówiono o historycznym i szokującym wyniku. Gdy po drugiej turze okazało się, że nikt z kandydatów FN nie stanie na czele władzy wykonawczej nawet w jednym regionie Francji, w prasie niemieckiej odetchnięto z ulgą.

  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 209/2015: Anna Bachmann, „CDU i kanclerz Merkel po zjeździe w Karlsruhe”.

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 209/2015: Anna Bachmann, „CDU i kanclerz Merkel po zjeździe w Karlsruhe”.

  Wersja polskojęzyczna link

  W dniach 14-15 grudnia 2015 r. w Karlsruhe odbył się kongres niemieckich chadeków, poprzedzony tygodniami wewnątrzpartyjnych kłótni, słabszych wyników w sondażach, niezgody partyjnej bazy na politykę własnego rządu w Berlinie. W komentarzach przed zjazdem dominowały obawy dotyczące tego, jak delegaci z całego kraju przyjmą swoją szefową, prowadzącą partię twardą ręką i mocno przekonaną o swoich racjach. Kongres okazał się wielkim sukcesem pani kanclerz w wielu wymiarach.


  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 208/2015: dr Marta Götz, „IFDI and OFDI developments and policies in Germany in the aftermath of the 2008+ crisis”.

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 208/2015: dr Marta Götz, „IFDI and OFDI developments and policies in Germany in the aftermath of the 2008+ crisis”.

  Wersja angielskojęzyczna link

  The aim of this article is to identify trends in Germany’s inward and outward foreign direct investment (FDI) flows and stocks post 2008. A brief discussion has also been provided of the patterns emerging in the respective policies.

  The article presents selected outcomes of the Research Project “The State’s role in Europe’s (post)crisis economy – policies towards foreign direct investment” funded by the National Science Centre by decision
  DEC-2014/13/B/HS4/00165 and presented during the conference “Germany in the modern world. The economic aspect” organised by Institute for Western Affairs and Konrad Adenauer Stiftung on 2nd December 2015.

  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 207/2015: dr Joanna Dobrowolska-Polak, „Niemiecka pomoc humanitarna – bilans roku”.

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 207/2015: dr Joanna Dobrowolska-Polak, „Niemiecka pomoc humanitarna – bilans roku”.

  Wersja polskojęzyczna link

  Zwiększone zainteresowanie Republiki Federalnej Niemiec sytuacją ofiar konfliktów zbrojnych w 2015 r. pozostawało w związku z katastrofą humanitarną na Bliskim Wschodzie i masowym wypływem uchodźców z tego regionu. Republika Federalna Niemiec – jeden z największych donatorów międzynarodowej pomocy humanitarnej na świecie – w 2015 r. połowę swojej globalnej pomocy humanitarnej skierowała do ofiar konfliktu syryjskiego przebywających w państwach ościennych Syrii. Jednocześnie zrezygnowała z upolitycznienia pomocy na obszarze katastrofy, charakterystycznego dla niej od lat, i wsparła działanie dużych organizacji humanitarnych należących do rodziny ONZ.

  Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 206/2015: prof. Tomasz Budnikowski, „Zakorzenione stereotypy, czyli jak pracują Niemcy i Polacy? Niemiecki i polski rynek pracy wobec wyzwań demograficznych”.

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 206/2015: prof. Tomasz Budnikowski, „Zakorzenione stereotypy, czyli jak pracują Niemcy i Polacy? Niemiecki i polski rynek pracy wobec wyzwań demograficznych”.

  Wersja polskojęzyczna link

  Nie trzeba być nazbyt wnikliwym specjalistą w zakresie psychologii społecznej, aby móc zaobserwować głębokie pokłady kompleksów, jakie drzemią wśród większości obywateli naszego kraju wobec zachodniego sąsiada. U podstaw leży niewątpliwie sukces gospodarczy osiągnięty przez Republikę Federalną Niemiec, czego konsekwencją jest wysoki poziom życia jej obywateli. Nie kwestionując bynajmniej tych osiągnięć, których źródeł szukać należy w reformach zapoczątkowanych na początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku przez Ludwiga Erharda, nie można jednocześnie zapominać, że aż do początków lat dziewięćdziesiątych istniało drugie państwo niemieckie.

  Tekst nawiązuje do referatu wygłoszonego podczas konferencji pt. „Niemcy we współczesnym świecie. Aspekt gospodarczy” zorganizowanej 2 grudnia
  2015 r. przez Instytut Zachodni i Fundację Konrada Adenauera.


  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  Więcej artykułów…