Select language: en pl

  Biuletyn Instytutu Zachodniego - uchodźcy

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 220/2016: dr Joanna Dobrowolska-Polak, prof. Jadwiga Kiwerska, „Znaczenie porozumienia mocarstw w sprawie Syrii”.

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 220/2016: dr Joanna Dobrowolska-Polak, prof. Jadwiga Kiwerska, „Znaczenie porozumienia mocarstw w sprawie Syrii”.

  Wersja polskojęzyczna link

  Porozumienie mocarstw w sprawie „tymczasowego wstrzymania działań wojennych w Syrii”, zawarte 12 lutego 2016 r. w Monachium, daje nadzieję na wznowienie genewskich negocjacji z udziałem stron konfliktu syryjskiego. Chwilowe wstrzymanie ofensywy wojsk rządowych na znajdujące się w rękach opozycji miasto Aleppo umożliwia także przekazanie pomocy około 450 tysiącom ciągle przebywających w mieście cywilów oraz poinformowanie ich o ostatniej, jeszcze otwartej drodze ucieczki.
  Dziś w całej Syrii na pomoc czeka około 13,5 mln ludzi (jedna trzecia na obszarach objętych walkami), którzy bez humanitarnego wsparcia będą zagrożeni skrajnym niedożywieniem. Ich katastrofalna sytuacja humanitarna wraz z perspektywą nadchodzących kolejnych starć są wystarczającymi przesłankami do uchodźstwa z Syrii.
  Scenariusz obejmujący wznowienie walk i intensyfikację ruchu uchodźczego nie odpowiada żadnemu z państw wchodzących w skład International Syria Support Group. Czy jednak będzie to wystarczająca przesłanka do pogodzenia sprzecznych celów mocarstw i trwałego zawieszenia broni?

  Wersja anglojęzyczna – wkrótce na stronie IZ i w mediach społecznościowych.

  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 219/2016: dr Joanna Dobrowolska-Polak, „Kryzys imigracyjny – Europa w oku cyklonu?”.

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 219/2016: dr Joanna Dobrowolska-Polak, „Kryzys imigracyjny – Europa w oku cyklonu?”.

  Wersja polskojęzyczna link

  W pierwszych trzech tygodniach 2016 r. do Europy przybyło 46 240 osób, ośmiokrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. Agendy humanitarne ONZ prognozują, że w 2016 r. do Europy przybędzie co najmniej milion kolejnych migrantów. Te prognozy nie są pomyślne dla objętej migracyjnym chaosem Unii Europejskiej, która nie jest przygotowana na przyjęcie kolejnych fal uchodźców. Zbyt wiele problemów pozostaje nierozwiązanych, nie wypracowano odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące narodowych i unijnej polityki wobec imigrantów, a także nie dokonano implementacji rozwiązań przyjętych w 2015 r. przez Komisję Europejską i Radę Europejską. Państwa europejskie przyjmujące uchodźców jednostronnie wprowadzają kolejne ograniczenia ruchu migracyjnego. 3 lutego 2016 r. niemiecki rząd ma zatwierdzić restrykcje przyjęte 28 stycznia przez liderów niemieckich partii rządzących: Angelę Merkel (CDU), Sigmara Gabriela (SPD) i Horsta Seehofera (CSU).

  Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.
  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 216/2016: Kamil Szubart, „Zaangażowanie międzynarodowe Austrii w kontekście kryzysu migracyjnego i konfliktu w Syrii”.

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 216/2016: Kamil Szubart, „Zaangażowanie międzynarodowe Austrii w kontekście kryzysu migracyjnego i konfliktu w Syrii”.

  Wersja polskojęzyczna link

  Zaangażowanie międzynarodowe Wiednia w kontekście kryzysu migracyjnego koncentruje się w pierwszej kolejności na działaniach multilateralnych, a więc w ramach UE i OBWE. Drugim elementem są relacje bilateralne, przede wszystkim ze wspomnianą już RFN, jak i krajami regionu Zatoki Perskiej. W percepcji Wiednia odgrywają one kluczową rolę we względnej stabilizacji Syrii, a co za tym idzie w ograniczeniu fali uchodźców wojennych.

  Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.


  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 213/2016: dr Joanna Dobrowolska-Polak, „Ataki na kobiety i rekordowo wysoki napływ imigrantów do RFN – wyzwania dla niemieckiej polityki asymilacji imigrantów”.

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 213/2016: dr Joanna Dobrowolska-Polak, „Ataki na kobiety i rekordowo wysoki napływ imigrantów do RFN – wyzwania dla niemieckiej polityki asymilacji imigrantów”.

  Wersja polskojęzyczna link

  Wydarzenia pierwszych dni 2016 r. sugerują, że jednymi z największych wyzwań dla niemieckiej polityki wewnętrznej w najbliższym czasie będą regulacja pobytu niemal 1,1 mln transkulturowych imigrantów, którzy napłynęli do RFN w 2015 r., oraz potencjalna integracja ok. 0,5 mln osób, które złożyły wnioski o udzielenie azylu w Niemczech.
  Przedstawienie danych o liczbie przybyłych do Niemiec imigrantów zbiegło się z podaniem do publicznej wiadomości informacji o masowych atakach na kobiety, dokonanych przez zorganizowane grupy mężczyzn w sylwestrową noc w niemieckich miastach, głównie w Kolonii. Ataki te zostały powiązane z masowym napływem imigrantów do Niemiec i spotkały się z żądaniami natychmiastowego ograniczenia ich przyjmowania. Zintensyfikowały też dyskusję na temat relacji międzykulturowych, w tym postrzegania roli kobiet w kulturach muzułmańskiej i judeochrześcijańskiej, dopuszczalnych form zachowań kulturowych oraz odpowiedzialności państwa, imigrantów i społeczeństwa przyjmującego za unikanie starć międzykulturowych.

  Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.


  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 212/2016: Kamil Szubart, „Republika Austrii w obliczu kryzysu migracyjnego”.

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 212/2016: Kamil Szubart, „Republika Austrii w obliczu kryzysu migracyjnego”.

  Wersja polskojęzyczna link

  Kryzys migracyjny w UE jest jednym z kluczowych zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego Republiki Austrii, biorąc pod uwagę jej ograniczone zasoby logistyczne, finansowe i ludzkie w kontekście skali migracji. Od września 2015 r., na terytorium Austrii przybyło z Węgier i ze Słowenii ponad 600 tys. osób, z których 100 tys. zdecydowało się na złożenie wniosków o objęcie instytucją azylu politycznego w Austrii.
  Liczba wniosków przewyższa już wielkość migracji z lat 90. w okresie krwawego rozpadu Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, kiedy to na terytorium Austrii schronienie znalazło ponad 90 tys.
  uchodźców, przede wszystkim bośniackich muzułmanów.
  Pomimo że głównym celem migracji dla zdecydowanej większości uchodźców jest Republika Federalna Niemiec, jako konsekwencja Wilkommenspolitik zaprezentowanej przez kanclerz Angelę Merkel na przełomie sierpnia i września 2015 r., to Austria pozostaje jednym z głównych państw tranzytowych wykorzystywanych podczas tego exodusu, determinując debatę polityczną wewnątrz kraju, jak również zwiększając aktywność dyplomatyczną Wiednia na arenie międzynarodowej.

  Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.


  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 207/2015: dr Joanna Dobrowolska-Polak, „Niemiecka pomoc humanitarna – bilans roku”.

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 207/2015: dr Joanna Dobrowolska-Polak, „Niemiecka pomoc humanitarna – bilans roku”.

  Wersja polskojęzyczna link

   

  Zwiększone zainteresowanie Republiki Federalnej Niemiec sytuacją ofiar konfliktów zbrojnych w 2015 r. pozostawało w związku z katastrofą humanitarną na Bliskim Wschodzie i masowym wypływem uchodźców z tego regionu. Republika Federalna Niemiec – jeden z największych donatorów międzynarodowej pomocy humanitarnej na świecie – w 2015 r. połowę swojej globalnej pomocy humanitarnej skierowała do ofiar konfliktu syryjskiego przebywających w państwach ościennych Syrii. Jednocześnie zrezygnowała z upolitycznienia pomocy na obszarze katastrofy, charakterystycznego dla niej od lat, i wsparła działanie dużych organizacji humanitarnych należących do rodziny ONZ.

  Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 205/2015: dr hab., Maciej Duszczyk, „Kryzys migracyjny czy kryzys Unii Europejskiej?”

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 205/2015: dr hab., Maciej Duszczyk, „Kryzys migracyjny czy kryzys Unii Europejskiej?”

  Wersja polskojęzyczna link

  Kiedy Donald Tusk 24 listopada 2015 r. ogłosił zwołanie specjalnego szczytu Rady Europejskiej poświęconego relacjom UE-Turcja, stało się jasne, że wspólnotowi decydenci doszli do przekonania, iż UE nie poradzi sobie sama z napływem imigrantów. Tak naprawdę wszelkie instrumenty zarówno polityczne, jak i techniczne zawiodły, a Wspólnota znalazła się chyba w największym w historii kryzysie. Jest on o wiele bardziej poważny niż bankructwo Grecji czy groźba wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Kryzys ten bowiem dotyczy wszystkich państw członkowskich oraz instytucji unijnych i co gorsza jego źródła leżą głównie poza Europą.
  Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.


  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 204/2015: Tomasz Morozowski, Chiny w relacjach z Niemcami i Wielką Brytanią

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 204/2015: Tomasz Morozowski, Chiny w relacjach z Niemcami i Wielką Brytanią

  Wersja polskojęzyczna link

  Dwie niedawne wizyty międzynarodowe na najwyższym szczeblu –  przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jingpinga w Londynie oraz kanclerz Niemiec Angeli Merkel w Pekinie są dobrą okazją do porównania stanu stosunków dwóch czołowych europejskich państw: Wielkiej Brytanii i Niemiec z Chinami. W dobie kryzysu uchodźczego, będącego sprawdzianem europejskiej jedności, oba państwa zwracają się do azjatyckiego mocarstwa, współzawodnicząc między sobą o rolę czołowego partnera gospodarczego oraz politycznego.


  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 203/2015: Radosław Grodzki, „Grupa Wyszehradzka i kryzys uchodźczy: solidarnie przeciw solidarności europejskiej?”

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 203/2015: Radosław Grodzki, „Grupa Wyszehradzka i kryzys uchodźczy: solidarnie przeciw solidarności europejskiej?”

  Wersja polskojęzyczna link

  Wyraźne oddzielenie wyszehradzkiej czwórki od pozostałych członków UE uwidoczniło się na spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych 13 września 2015 r. w Brukseli. Państwa Grupy Wyszehradzkiej sprzeciwiły się automatycznemu kwotowemu podziałowi uchodźców między państwa członkowskie UE. Jednak dopuszczają, choć w zróżnicowanym stopniu, możliwość przyjmowania kontyngentów uchodźców. Domagają się przy tym zachowania kontroli nad ich wysokością i są przekonane, że podział uchodźców powinien być oparty na dobrowolnych deklaracjach.
  Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.


  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 202/2015: Dr Michał Nowosielski, Nowy „Rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą”

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 202/2015: Dr Michał Nowosielski, Nowy „Rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą”

  Wersja polskojęzyczna link

  W toku gorących dyskusji dotyczących kryzysu uchodźczego w Europie i zaangażowania Polski w proces przyjmowania oraz opieki nad uchodźcami niemal zupełnie bez echa przeszło przyjęcie przez Radę Ministrów w sierpniu 2015 r. „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020”. Jego opublikowanie jest okazją nie tylko do omówienia najważniejszych ustaleń nowego Programu, ale także do prześledzenia tego, jak zmieniały się założenia polityki polonijnej w ciągu ostatnich 26 lat.


  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  Więcej artykułów…